Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Widok w Starachowicach”

Czytaj więcej »

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”.

Czytaj więcej »

Przedsięwzięcie

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w Skarżysku-Kamiennej”

Czytaj więcej »