Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
w Skarżysku-Kamiennej” 

o wartości 352 550,00 PLN

została zrealizowana w roku 2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW