Dla klienta

Bezpieczna Ciepła Woda

Wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej i udział procentowy ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego
w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych za rok 2022.

Czytaj więcej »

Efektywność energetyczna

Celsium sp. z o. o. realizując obowiązek wynikający z ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716) art.5 ust. 6c oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. – O efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz.468 i 868) przekazuje informacje dotyczące podjętych w 2020r. działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Czytaj więcej »

Zielona energia dla Starachowic

Uruchomiliśmy program „Zielona energia dla Starachowic”. W ramach tego programu skupiamy się na prowadzeniu działań w trzech obszarach: dbamy o czyste powietrze, poprawiamy jakość strefy przemysłowej oraz wspólnie tworzymy ekologiczne Starachowice

Czytaj więcej »