Historia

Historia

2014r.

24.06.2014r.

zmiana nazwy spółki z Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. na Celsium Sp. z o.o.

06.12.2013r.

zmiana struktury udziałów - Grupa E.ON Edis - 87,83% Skarżysko-Kamienna - 12,17%

2013r.

2012r.

03.09.2012r.

przystąpienie do programu Ciepło Systemowe

28.10.2010r.

zwiększenie udziałów EPS Polska Holding Sp. z o.o. do 63,85%

25.05.2010r.

zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa- system ciepłowniczy miasta Sokółka i Drzewica

30.03.2010r.

zakup przedsiębiorstwa PEC Bugaj Sp. z o.o. w Starachowicach

2010r.

2008r.

23.10.2008r.

przeniesienie udziałów MVV Polska Sp. z o.o. do Grupy E.ON Edis

08.06.2005r.

podpisanie umowy dzierżawy systemu ciepłowniczego miasta Grójec

2005r.

2000r.

28.09.2000r.

przystąpienie do spółki nowego udziałowca MVV Polska Sp. z o.o.

01.05.1992r.

utworzenie spółki pod nazwą Energetyka Cieplna miasta Skarżysko- Kamienna Sp. z o.o.

1992r.

1976r.

01.07.1976r.

przejęcie ZEC w Skarżysku-Kamiennej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.

01.04.1974r.

utworzenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej na bazie wydzielonego majątku Zakładu Cieplnego będącego w strukturze Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Skarżysku- Kamiennej

1974r.

2014r.

24.06.2014r.

zmiana nazwy spółki z Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. na Celsium Sp. z o.o.

06.12.2013r.

zmiana struktury udziałów - Grupa E.ON Edis - 87,83% Skarżysko-Kamienna - 12,17%

2013r.

2012r.

03.09.2012r.

przystąpienie do programu Ciepło Systemowe

28.10.2010r.

zwiększenie udziałów EPS Polska Holding Sp. z o.o. do 63,85%

25.05.2010r.

zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa- system ciepłowniczy miasta Sokółka i Drzewica

30.03.2010r.

zakup przedsiębiorstwa PEC Bugaj Sp. z o.o. w Starachowicach

2010r.

2008r.

23.10.2008r.

przeniesienie udziałów MVV Polska Sp. z o.o. do Grupy E.ON Edis

08.06.2005r.

podpisanie umowy dzierżawy systemu ciepłowniczego miasta Grójec

2005r.

2000r.

28.09.2000r.

przystąpienie do spółki nowego udziałowca MVV Polska Sp. z o.o.

01.05.1992r.

utworzenie spółki pod nazwą Energetyka Cieplna miasta Skarżysko- Kamienna Sp. z o.o.

1992r.

1976r.

01.07.1976r.

przejęcie ZEC w Skarżysku-Kamiennej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach.

01.04.1974r.

utworzenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej na bazie wydzielonego majątku Zakładu Cieplnego będącego w strukturze Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Skarżysku- Kamiennej

1974r.