Dokumenty do pobrania

Taryfa

Taryfa Celsium A dla ciepła obowiązująca od 01.10.2023 r.

Taryfa ciepła dla Celsium A Sp. z o.o. obowiązująca od 01.10.2023 r.

Najniższa cena ciepła Celsium A

Najniższa cena ciepła od 1.10.2023 r. Celsium A

Taryfa dla ciepła

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.79.2022.KTW z dnia 1 września 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Najniższa cena ciepła Celsium

Najniższa cena ciepła Celsium od 1.05.2023 Celsium

Prawo energetyczne i Rozporządzenia

Prawo energetyczne

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tj. z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tj. z dnia 16 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 625) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) tj. z 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565)