Dokumenty do pobrania

Taryfy obowiązujące od 01.05.2024 r

Taryfa Celsium A dla ciepła obowiązująca od 01.04.2024 r.

Taryfa ciepła dla Celsium A Sp. z o.o. obowiązująca od 01.04.2024 r.

Najniższa cena ciepła Celsium A

Najniższa cena ciepła od 01.04.2024 r. Celsium A

Taryfa Celsium DOM

Taryfa ciepła dla Celsium Dom Sp. z o.o. obowiązująca od 01.04.2024 r.

Taryfa Celsium od 01.05.2024 r

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.73.2023.AZa
z dnia 27 marca 2024 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Decyzja

Decyzja dotycząca taryfy Celsium od 01.05.2024 r

Taryfa obowiązująca od 01.05.2023 r

Taryfa dla ciepła

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.79.2022.KTW z dnia 1 września 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Decyzja

Decyzja dotycząca taryfy Celsium od 01.05.2023 r

Najniższa cena ciepła Celsium

Najniższa cena ciepła Celsium od 1.05.2023 Celsium

Prawo energetyczne i Rozporządzenia

Prawo energetyczne

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tj. z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tj. z dnia 16 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 625) tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) tj. z 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565)