Drzewica

Ceny obowiązujące od 01.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania

Taryfa Celsium od 01.05.2024 r

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.73.2023.AZa ​z dnia 27 marca 2024 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Decyzja

Decyzja dotycząca taryfy Celsium od 01.05.2024 r