O Celsium

Celsium

Spółka działa na rynku ciepłowniczym od 1974 r. Każdego dnia podejmujemy działania mające na celu przyłączenie nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego. Dostarczamy ciepło do odbiorców indywidualnych oraz przemysłu i handlu w sposób, który umożliwia racjonalne jego użytkowanie. Prace związane z modernizacją i rozbudową systemu grzewczego służą temu, by kolejni odbiorcy mogli w pełni korzystać z przyjaznego środowiska systemu ciepłowniczego

Celsium to:

BEZPIECZEŃSTWO

Dostarczamy ciepło i ciepła wodę Tobie, Twoje rodzinie i pracownikom. Piecyki gazowe już nie są potrzebne

W ZGODZIE Z NATURĄ

Dostarczamy ciepło w zgodzie z naturą, likwidując źródła niskich emisji zanieczyszczeń, unoszących się do atmosfery

KOMFORT

Otrzymujesz ciepło przez cały rok, kiedy tylko zechcesz, bez Twojego udziału.

WIARYGODNOŚĆ

Dostarczamy jasną informację o miesięcznym/rocznym rachunku, bez ukrytych kosztów!

Compliance podstawą zaufania

Jako spółka odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. W codziennej pracy kierujemy
się zasadami ujętymi w obowiązującym w spółce Kodeksie Etycznym: plik do pobrania . http://celsium.pl/uploads/pdf/Kodeks-Etyczny.pdf

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym, możesz zgłosić je bezpośrednio do Compliance Officera / Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego (compliance@eon-edisenergia.pl).

Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zadzwonić na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości pod numerem 22 153 08 79. Możesz także dokonać zgłoszenia przez bezpieczną stronę internetową https://eon-wb.compliancesolutions.com/ Oba powyższe anonimowe kanały komunikacji koncernu E.ON, w skład którego wchodzą spółki grupy Celsium, są dostępne przez całą dobę, także w języku polskim.

Lokalizacje

Celsium Sp. z o.o. swą działalnością obejmuje regiony na terenie województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz podlaskiego. Spółka dostarcza konkurencyjne i przyjazne środowisku ciepło mieszkańcom Skarżyska Kamiennej, Starachowic, Grójca, Drzewicy i Sokółki.