Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406), PGK Celsium Podatkowa Grupa Kapitałowa publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020.

Zobacz: Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020