Dla klienta

Zielona energia dla Starachowic

Uruchomiliśmy program „Zielona energia dla Starachowic”. W ramach tego programu skupiamy się na prowadzeniu działań w trzech obszarach: dbamy o czyste powietrze, poprawiamy jakość strefy przemysłowej oraz wspólnie tworzymy ekologiczne Starachowice. 

1. Dbamy o czyste powietrze

W naszej ciepłowni w Starachowicach rozpoczęliśmy budowę kotła biomasowego. Dzięki tej inwestycji już od 2019 roku ilość spalanego przez Celsium węgla spadnie o ponad połowę. Z myślą o naszych klientach i o wszystkich mieszkańcach Starachowic zamieniamy czarną energię na zieloną – dużo bardziej ekologiczną. Ponadto już niedługo uruchomimy instalację odzysku ciepła z procesów drukarskich w LSC Communications. Energia cieplna, która jest odpadem z procesu przemysłowego zostanie wykorzystana do ogrzania już nie tylko obiektu LSC, ale wszystkich naszych klientów. Zmniejszy to zużycie węgla o kolejne 1.500 ton rocznie. Dzięki podjętym działaniom nasze ciepło zostało wyróżnione „Certyfikatem redukcji emisji”, który potwierdza wysoką jakość naszego produktu. Ciepła wolnego od smogu. Zielone ciepło systemowe pozytywnie wpływa na dobrą atmosferę i czyste powietrze w mieście.

2. Poprawiamy jakość strefy przemysłowej

Nasza ciepłownia znajduje się na obszarze starachowickiej strefy przemysłowej. Większość naszego ciepła sprzedajemy do zakładów i firm. To dzięki nim zmieniamy się w Starachowicach szybciej niż w innych miastach, w których prowadzimy działalność. Wysokie wymagania proekologiczne wynikają nie tylko z ostrych norm unijnych, ale przede wszystkim z faktu, że nasze ciepło jest znaczącym elementem produktów wytwarzanych w strefie. Eliminacja tak zwanego śladu węglowego jest obecnie jednym z priorytetów firm produkcyjnych na całym świecie. Dzięki naszym inwestycjom firmy działające na terenie strefy przemysłowej w Starachowicach będą mogły zaoferować swoim klientom ekologiczny i konkurencyjny produkt. W ten sposób wspólnie dbamy o środowisko naturalne, ograniczamy ilość smogu w mieście i redukujemy emisję dwutlenku węgla.

3. Wspólnie tworzymy ekologiczne Starachowice

W jaki sposób powstaje ciepło systemowe, jak nim racjonalnie gospodarować, jak dbać o środowisko naturalne. Uczymy tego najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Nasze akcje edukacyjne dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym wpisały się już w stały kalendarz wydarzeń w Starachowicach. Rozwijanie wiedzy na temat ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności ekologicznej warto rozpocząć od dzieci, gdyż nie tylko uczy to dobrych nawyków, ale również pomaga dotrzeć do starszego pokolenia. Angażujemy się również w organizowane w mieście imprezy tematyczne i plenerowe, wspieramy lokalne inicjatywy mające na celu propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. Zamontowane przez Celsium oraz Gminę Starachowice urządzenia do pomiaru smogu Airly zapewniają dostęp do informacji na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia. Zwiększa to świadomość mieszkańców o stanie czystości powietrza, z którego codziennie korzystają. Wierzymy w to, że nasze działania edukacyjne i informacyjne poprawią jakość powietrza w Starachowicach. Wszyscy wspólnie tworzymy przestrzeń, w której żyjemy i każdy powinien o nią dbać.