Dla klienta

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców ciepła

Celsium Sp. z o.o. realizując obowiązek zawarty w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007 nr 16 poz.92) przekazuje informacje dotyczące posiadanych systemów ciepłowniczych.