Dofinansowania

Przedsięwzięcie

Przyłączenie hali targowej „Nowy Manhattan” do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej.

o wartości 156 520,00 PLN
zostało zrealizowane w 2022 roku 
przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Kielcach