Przedsięwzięcie

Przyłączenie hali targowej „Nowy Manhattan” do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej.