Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Eliminacja emisji poprzez przyłączenie budynków wielorodzinnych do centralnej funkcji wody użytkowej w Skarżysku-Kamiennej” 

o wartości 149 600,00 zł

została zrealizowana w roku 2022

przy oryginalnym filmie z WFOŚIGW