Przedsięwzięcie

„Eliminacja emisji poprzez przyłączenie budynków wielorodzinnych do centralnej funkcji wody użytkowej w Skarżysku-Kamiennej”