Przedsięwzięcie

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w Skarżysku-Kamiennej”