Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Widok
w Starachowicach” 

o wartości 667 300,00 zł

zostało zrealizowane w roku 2023

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW