Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Widok w Starachowicach”

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”.