Dla dostawcy

175. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grójcu.

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grójcu. ”,

Szczegóły w załączonych plikach  

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 15.03.2024r.