Bieżące wiadomości

Otrzymaliśmy dyplom od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

W dniu 21 grudnia br. nasza firma otrzymała Dyplom dla Partnera informacyjnej kampanii społecznej „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki BHP” od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego w Warszawie. Zostaliśmy wyróżnieni za działania na rzecz budowania i rozwijania partnerskiej współpracy, pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia poprzez wymianę dobrych praktyk bhp, upowszechnianie wiedzy oraz świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Gratulacje i podziękowania otrzymaliśmy od pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast, nasz kolega Paweł Strzelec, specjalista ds. bhp i ppoż., otrzymał Certyfikat Eksperta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego w Warszawie.