Bieżące wiadomości

Laureaci konkursu fotograficznego „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”

W dniu 25 maja 2016 roku komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”.  Jury przyznało 1 nagrodę główną i 3 wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”.

Nagroda główna

Karolina Rakowska – Gimnazium nr 3 w Starachowicach

 

Prace wyróżnione

Weronika Szczepanik – Gimnazium nr 4 w Starachowicach

Paulina Wójcik – Gimnazium nr 4 w Starachowicach

Krzysztof Wysocki – Gimnazium nr 3 w Starachowicach

Zapraszamy laureatów konkursu fotograficznego oraz dyrektorów szkół biorących udział w konkursie na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów podczas pikniku edukacyjnego w dniu 3 czerwca 2016 roku na placu pod Skałkami w Starachowicach.

 

NAGRODA GŁÓWNA:

PRACE WYRÓŻNIONE: