Bieżące wiadomości

Konferencja „Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w ciepłownictwie”

W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Centrum Bankietowo-Biznesowym Gala w Skarżysku-Kamiennej Spółka Celsium zorganizowała konferencję na temat „Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w ciepłownictwie”. Spotkanie skierowane było do firm remontowo-budowalnych oraz instytucji współpracujących z naszą firmą. Zostało organizowane w ramach kampanii społecznej, dotyczącej dzielenia się dobrymi praktykami z obszaru poprawy bezpieczeństwa pracy.

Patronat nad konferencją objęli Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.Dobre praktyki to rozwiązania techniczne i organizacyjne inicjowane przez pracodawców, których celem jest ograniczenie zagrożeń na jakie narażeni są pracownicy. Celem konferencji jest zapobieganie wypadkom przy pracy, eliminacja chorób zawodowych oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury pracy.

Patronat medialny nad konferencją objęli: portal informacyjny www.skarzysko.info oraz redakcja czasopisma „Przyjaciel przy pracy”.

Szczegółową relację można znaleźć na portalu skarzysko.info -> http://bit.ly/1HYbWZX, na stronie Państwowej Inpekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach -> http://bit.ly/1M18qjm oraz na stronie Centralnego Instuytutu Ochrony Pracy -> http://bit.ly/1P2HfDL

Prasa o konferencji:

Przyjaciel przy pracy, nr 05 maj 2015

Promotor BHP, nr 6/2015