Dla dostawcy

106. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Laskowej w Grójcu.

ROZSTRZYGNIĘTY

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Laskowej
w Grójcu”.