„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych w Skarżysku-Kamiennej”

o wartości 986 142,00 PLN

została zrealizowana w roku 2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych w Skarżysku-Kamiennej”

o wartości 986 142,00 PLN

została zrealizowana w roku 2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW