Dla dostawcy

183. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drzewica, ul. Staszica 21’’

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drzewica, ul. Staszica 21”.

Szczegóły w załączonych plikach