Bieżące wiadomości

Zielona energia w Starachowicach

Ekociepło, które odzyskiwane jest z pracy jednej z największych drukarni w Polsce, zasila strefę przemysłową i ogrzewa mieszkańców Starachowic. To nowoczesne, autorskie rozwiązanie zostało zaprojektowane przez inżynierów Celsium Sp. z o. o.  i pozwala na duże oszczędności w zużyciu energii i ograniczenie smogu. Przede wszystkim jednak jest to ekologiczne rozwiązanie, które dostarcza odbiorcom zielone ciepło, w trosce o ich zdrowie i jakość powietrza w regionie.

Już niemal od roku w Starachowicach działa unikalna w Polsce instalacja odzysku energii cieplnej z procesów produkcyjnych.  Dzięki zaprojektowanemu przez inżynierów Celsium rozwiązaniu, które pobiera nadwyżkę energii z drukarni Walstead Central Europe (dawniej LSC Communications), można zasilać miejską sieć ciepłowniczą. Cała instalacja z zaawansowanym technicznie systemem automatyki, obsługi i kontroli została zaprojektowana pod specyficzne wymagania drukarni oraz sieci ciepłowniczej. To jednak nie wszystko – instalacja może działać w obydwu kierunkach. Została tak zaprojektowana, aby do sieci ciepłowniczej oddawać nadwyżki energii cieplnej z pracy wielkich maszyn drukarskich. Natomiast, kiedy drukarki nie pracują, ta sama instalacja dostarcza ciepło sieciowe do obiektów drukarni.

– W naszej firmie nie tylko dbamy o rozwój technologii w zakresie systemów ciepłowniczych, ale za jeden z głównych celów stawimy sobie dbałość o ekologiczny wymiar naszych rozwiązań. Przywiązujemy szczególną wagę do projektów prośrodowiskowych, które nie trują mieszkańców i działają w zgodzie z naturą – wskazuje Grzegorz Reluga, Prezes Zarządu Celsium Sp. z o. o.

Dużym wyzwaniem dla specjalistów było jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ciągłości działania maszyn w drukarni. Energia, która jest wytwarzana w trakcie procesu drukowania, była wcześniej  wykorzystywana do ogrzewania samego zakładu oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Teraz energią można się dzielić – ciepło dostarczane jest do mieszkańców Starachowic i strefy przemysłowej.

Nowy wymiar działań proekologicznych

Wspólny projekt Celsium Sp. z o. o. i odbiorcy, jakim jest drukarnia Walstead Central Europe w Starachowicach jest pionierskim rozwiązaniem i stanowi to nowy poziom działań proekologicznych. To unikatowy projekt w skali kraju, który jest nie tylko zaawansowany technologicznie, ale pokazuje także jak duży potencjał tkwi we współpracy. Efektem wspólnej pracy dostawcy ciepła i drukarni są realne oszczędności Są to realne oszczędności w zużyciu energii oraz znaczne ograniczenie emisji spalin.

Dzięki takim działaniom zwiększy się udział tzw. zielonej energii w Starachowicach. Według wyliczeń firmy Celsium roczne zużycie węgla może się zmniejszyć nawet o 1500 ton, do przewozu którego potrzebowalibyśmy aż 25 wagonów. Ilość zaoszczędzonej przez 1 rok energii jest taka, że można by ogrzewać budynek Starachowickiej Stefy Ekonomicznej przez 14 lat, a Starachowickie Centrum Kultury przez 33 lata.

Jest to jeden z godnych do naśladowania przykładów racjonalnego gospodarowania ciepłem i dbania o środowisko naturalne. Dzięki zielonej energii następuje ograniczenie smogu oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery.