Dla klienta

Emisje oraz struktura paliw

Informacja o strukturze paliw używanych do produkcji ciepła oraz emisjach powstałych przy produkcji ciepła w 2023 roku              w Grupie Celsium