Bieżące wiadomości

Laureaci konkusu plastycznego „Bezpieczni na starcie”

W dniu 25 maja 2016 roku komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Bezpieczni na starcie”, wyłaniając laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas młodszych I – III i uczniowie klas starszych IV- VI.

Uczniowe klas młodszych I – III

Nagroda główna

Joanna Iwoła – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II.

Prace wyróżnione

Julia Różyc – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II.

Amelia Stępień – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa III.

 

Uczniowie klas starszych IV-VI

Nagroda główna

Martyna Kania – Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, klasa VI.

Prace wyróżnione

Maja Sławek – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa IV.

Julia Strzelec – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa V.

Nadia Kania – Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, klasa IV.

Nagroda specjalna

Jakub Łukawski – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II, L.O. nr III

Zapraszamy laureatów konkusu plastycznego oraz dyrektorów szkół biorących udział w konkursie na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów podczas pikniku edukacyjnego w dniu 3 czerwca 2016 roku na placu pod Skałkami w Starachowicach.   

 

Joanna Iwoła – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II.

Julia Różyc – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II.

Amelia Stępień – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa III.

Martyna Kania – Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, klasa VI.

Maja Sławek – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa IV.

Maja Sławek – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa IV.

Nadia Kania – Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie, klasa IV.

Jakub Łukawski – Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach, klasa II, L.O. nr III