Bieżące wiadomości

Dotacja z NFOŚ dla Celsium i Celsium serwis

21 grudnia Zarządy Celsium i Celsium serwis podpisały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie budowy układów kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną i cieplną w Skarżysku-Kamiennej oraz w Grójcu.

W ramach tych umów, otrzymamy do 9,6 miliona złotych bezzwrotnej dotacji na inwestycje kogeneracyjne. Kwota będzie zależna od ostatecznej wartości inwestycji.

Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju firmy w ramach strategii spółki zmniejszania udziału węgla w produkcji energii. Inwestycje w źródła wysokosprawnej kogeneracji gazowej stanowią kolejny krok działań proekologicznych, po instalacji odzysku ciepła w drukarni LSC Communications i budowie kotłów biomasowych w Starachowicach i Sokółce.

Dziękujemy pracownikom za dotychczasowy wkład pracy w realizację planów firmy. Jesteśmy przekonani, że dzięki dalszemu zaangażowaniu naszego zespołu osiągniemy zamierzone cele, a nasz produkt będzie jeszcze bardziej konkurencyjny i ekologiczny.