Bieżące wiadomości

Certyfikat Członkostwa w Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

21 Listopada otrzymaliśmy oficjalny Certyfikat Członkostwa w Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Jest to ważny krok w rozwoju naszych spółek

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją otoczenia biznesu działającą w Województwie Świętokrzyskim, której celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm poprzez dostarczanie im wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.

Członkostwo w SIPH daje nam wiele możliwości rozwoju, nawiązywania kontaktów gospodarczych, zbieranie, uzyskiwania bieżących informacji przydatnych w działalności naszych spółek oraz promowanie usług Celsium i Celsium serwis.