Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego przy ul. Widok w Starachowicach”

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłow ciepłowniczych i wewnęrznych instalacji odbiorczych w Grójcu”.

Przedsięwzięcie

„Eliminacja emisji poprzez przyłączenie budynków wielorodzinnych do centralnej funkcji wody użytkowej w Skarżysku-Kamiennej”

Przedsięwzięcie

„Rozbudowa węzłów ciepłowniczych o moduły ciepłej wody użytkowej wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w Skarżysku-Kamiennej”

Przedsięwzięcie

Przyłączenie hali targowej „Nowy Manhattan” do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego w Skarżysku-Kamiennej.

Przedsięwzięcie

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu”

Przedsięwzięcie

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20,25 kWp NA DACHU BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 66/8 PRZY UL. 11 LISTOPADA 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Przedsięwzięcie

„Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i wewnętrznych instalacji odbiorczych w Skarżysku-Kamiennej” o wartości 986 142,00 PLN została zrealizowana w roku 2022 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW Bieżące wiadomości Dofinansowania Ciepło z OZE Dla mediów Oferty pracy Dofinansowania „Przyłączenie budynków wielorodzinnych do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów ciepłowniczych i […]

Przedsięwzięcie

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu”

Przedsięwzięcie

ZMIERZ
„Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR”