Dzień z Celsium na WIŚGiE

W środę 13 marca mieliśmy przyjemność spotkać się ze studentami i zaprezentować im możliwości pracy, staży, praktyk i rozwoju zawodowego w ciepłownictwie na „Dniu z Celsium na Wydziale Inżynierii Środowiska Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej Kielce”.

Zmiana organizacji pracy w Spółce

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na postawie art. 2092 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie koronawirusa Prezes Celsium w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin wprowadza na okres od 13 marca 2020r. do odwołania zmiany organizacji pracy Celsium.