191. „Wykonanie projektu technicznego i budowa instalacji odzysku ciepła (ekonomizera) ze spalin dla kotła EKW-W5000A na paliwo biomasowe w Ciepłowni przy ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka”

Celsium dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Wykonanie projektu technicznego i budowa instalacji odzysku ciepła (ekonomizera) ze spalin dla kotła EKW-W5000A na paliwo biomasowe w Ciepłowni przy ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka’’.

Szczegóły w załączonych plikach

190. „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Grójec, ul. Mszczonowska 19 wraz z remontem fragmentu sieci ciepłowniczej”

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w m. Grójec, ul. Mszczonowska 19 wraz z remontem fragmentu sieci ciepłowniczej’’.

Szczegóły w załączonych plikach