161. Dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni gazowej o docelowej mocy ok. 140 kW w Skarżysku-Kaminne

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni gazowej niskoparametrowej o docelowej mocy około 140 kW pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legionów 107 w Skarżysku – Kamiennej’’,