145. Dostawa dwóch kurków preizolowanych wraz z montażem

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa dwóch kurków preizolowanych DN 150/250 wraz z ich montażem na sieci ciepłowniczej w rej. Ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej

Szczegóły w załączonych plikach