133. Opracowanie analizy pracy sieci ciepłowniczej.

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Opracowanie analizy pracy sieci ciepłowniczej we wszystkich miastach, w których Grupa Celsium posiada systemy ciepłownicze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawach szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.