Street Workout w Skarżysku – Kamiennej

Wspieramy działania podnoszące aktywność fizyczną oraz promujemy zdrowy tryb życia.

W odpowiedzi na potrzeby Skarżyszczan, a zwłaszcza młodzieży, ufundowaliśmy nowoczesny zestaw do ćwiczeń na świeżym powietrzu – Street Workout.