Dla dostawcy

187. „Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w miejscu wjazdu na teren Ciepłowni Bugaj w Starachowicach przy ul. Bugaj 45’’

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w miejscu wjazdu na teren Ciepłowni Bugaj w Starachowicach przy ul. Bugaj 45”

Szczegóły w załączonych plikach