Dla dostawcy

155. Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

Szczegóły w załączonych plikach