Dla dostawcy

142. Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody

Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7 zaprasza do składania ofert cenowych
na wykonanie zadania:

Zakup, dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla ciepłowni w Starachowicach przy ul. ul. Bugaj 45

Szczegóły w załączonym pliku