Dla dostawcy

130. Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków w Starachowicach wraz z montażem i uruchomieniem

ROZSTRZYGNIĘTY

Celsium Sp. z o.o. ogłasza przetyarg na zadanie: „Dostawa 3 węzłów ciepłowniczych do budynków wielorodzinnych
w Starachowicach wraz z ich montażem i uruchomieniem”

Szczegóły w załączonych plikach.