Dla dostawcy

121. Budowa przyłączy ciepłowniczych do trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Widok w Starachowicach

ROZSTRZYGNIĘTY-08-08-2022

Celsium Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zadanie pn.: Budowa przyłączy ciepłowniczych do trzech budynków wielorodzinnych
przy ul. Widok w Starachowicach