Dla dostawcy

119. Dostawa trzech węzłów ciepłowniczych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem i uruchomieniem

ROZSTRZYGNIĘTY

Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 11-go Listopada 7 zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: ,,Dostawa trzech węzłów ciepłowniczych w Skarżysku – Kamiennej wraz z ich montażem  i uruchomieniem”.